PEAK-IT & MVO

Bij PEAK-IT ligt de focus op continuïteit. Wij vinden een balans tussen People, Planet en Profit dan ook belangrijk. Succes is niet alleen groei, winst en status, maar heeft ook te maken met duurzaamheid en maatschappelijke, toegevoegde waarde. Innovatie ligt hieraan ten grondslag: met slimme oplossingen gaan we de uitdagingen van deze tijd aan.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

PEAK-IT stimuleert haar mensen om maatschappelijk actief te zijn. Zo ondersteunen wij onze mensen bij hun hobby’s en geloven wij in een goede balans tussen werk en ontspanning. Daarnaast sponsoren wij elk jaar een aantal sportieve evenementen en organisaties.

DREAM-IT

DREAM-IT is een initiatief van PEAK-IT om de medemens te helpen en iets terug te geven aan de maatschappij. Met DREAM-IT wil PEAK-IT een forum vormen voor mensen om te geloven in dromen, kansen en mogelijkheden.

Autorijden

PEAK-IT kiest ook voor Maatschappelijk Verantwoord Autorijden. Onze partner, H4 Mobility, geeft ons de mogelijkheid om op een verantwoorde manier onze mobiliteitsdoelstellingen te realiseren met auto’s die minder CO2 uitstoten. In de onderstaande teller ziet u wat wij reeds aan CO2 gereduceerd hebben door middel van de mobiliteitsoplossingen van H4 Mobility.

Voor PEAK-IT is dit een belangrijke ontwikkeling die goed past bij de werkwijze van PEAK-IT sinds haar oprichting. Wij streven voortdurend naar stabiliteit voor klanten en medewerkers en gebruiken de winst voor de duurzame versterking van de organisatie.