Co-sourcing: een flexibele oplossing

Moet er binnen uw organisatie meer met minder mensen gebeuren? Wilt u uw KPI’s, zoals telefonische bereikbaarheid, verhogen? Moet uw Servicedesk efficiënter worden ingericht? Wilt u geen zorgen meer over de planning en roostering van medewerkers? Of heeft u weleens last van ziekteverzuim van medewerkers? Dan biedt co-sourcing uitkomst.

Wat is co-sourcing?

Co-sourcing is flexibel en daardoor aanpasbaar aan uw specifieke omstandigheden. Het doel? Zorgdragen voor de optimale bezetting van uw Servicedesk, zodat continuïteit en kwaliteit gewaarborgd blijven.

Onze verantwoordelijkheid begint bij het bepalen van de benodigde capaciteit. Om de juiste bezetting te garanderen, maken wij een analyse van uw huidige situatie waarin we onder andere elementen als pieken en dalen in het call-aanbod meenemen.

Co-Sourcing

Co-sourcing kan van toepassing zijn op uw gehele desk, maar ook op het flexibele gedeelte daarvan. Wij vinden het belangrijk dat er samengewerkt wordt op uw Servicedesk. Onze medewerkers zijn geen individuen, maar volwaardige teamleden die u en uw medewerkers ontzorgen en verrassen. Onze professionals worden dan ook uitvoerig getraind en ingewerkt. Kennisdeling en -borging zijn immers cruciaal. Bovendien rendeert dit in meer oplossend vermogen. Daarnaast zorgt een goede samenwerking voor een efficiëntere verwerking van meldingen en dus een hogere klanttevredenheid.

Bij co-sourcing is het onze verantwoordelijkheid dat u altijd over de juiste bezetting beschikt. Om dit te garanderen, werken wij met een back-up oplossing. Onze medewerkers werken op roulatiebasis op de Servicedesk, waarbij één of meerdere medewerkers (afhankelijk van de grootte van uw desk) in de back-up zitten. Hier hebben wij een formule voor ontwikkeld, die ervoor zorgt dat u slechts betaalt voor de medewerkers die daadwerkelijk zijn ingezet. Waar u met co-sourcing verantwoordelijk blijft voor de inhoud en de werkzaamheden van de professionals, zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie ervan. Zo blijft u in control over de output die geleverd wordt.

Wat zijn de voordelen van co-sourcing op uw Servicedesk?

  • Het opvangen van de onderbezetting;
  • Flexibel: opschalen en terugschroeven van ondersteuning;
  • Intensieve IT-projecten uitvoeren zonder enig effect op de bereikbaarheid;
  • Continuïteit van uw desk is 100% gegarandeerd;
  • Back-up pool volledig ingewerkt en inzetbaar, dus altijd voldoende capaciteit;
  • Planning en roostering worden door PEAK-IT geregeld.

Kortom, door de inzet van co-sourcing wordt u volledig ontzorgd.

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Of wilt u weten wat onze co-sourcingsdiensten voor u kunnen betekenen? Laat een van onze Accountmanagers contact met u opnemen.