CO-SOURCING

Heeft u een gebrek aan continuïteit op uw IT-afdeling? Wilt u geen zorgen meer over de vaak complexe planning en inzet van medewerkers? Of heeft u weleens last van ongewenste afwezigheid van medewerkers? Dan biedt Co-sourcing uitkomst.

Wat is co-sourcing?

Met Co-sourcing garanderen wij dat uw Servicedesk altijd bezet is. Hierbij ontzorgen wij u volledig op het organisatorische deel zonder dat u de touwtjes uit handen geeft. Voor de bezetting van een stoel op uw Servicedesk, trainen en werken wij onze medewerkers uitvoerig in. Immers zijn kennisdeling en -borging cruciaal. Zo bent u te allen tijde verzekerd dat uw Servicedesk wordt bemand door gekwalificeerde professionals. Zeker ook tijdens vakanties of onverwachte afwezigheid als ziekte of een doktersbezoek.

Onze medewerkers zijn geen individuen, maar volwaardige teamleden die u en uw medewerkers ontzorgen en verrassen. Kortom, wij borgen samen met u de continuïteit en kwaliteit van uw Servicedesk.

Wat zijn de voordelen van co-sourcing?

  • Continuïteit van uw Servicedesk is 100% gegarandeerd;
  • Opvangen van onderbezetting is geen uitdaging meer;
  • Flexibel opschalen en terugschroeven van ondersteuning;
  • Intensieve IT-projecten uitvoeren zonder enig effect op de bereikbaarheid;
  • Back-up pool volledig ingewerkt en inzetbaar, dus altijd voldoende capaciteit;
  • Planning en roostering worden door PEAK-IT geregeld;
  • Door de inzet van gecertificeerde en ervaren professionals wordt de kwaliteit van uw dienstverlening verhoogd en neemt de eindgebruikerstevredenheid toe;
  • Middels een optimale bezetting kunt u werken aan kennisborging, het wegwerken van achterstanden en het opstarten van nieuwe projecten;
  • U heeft tijd over om te focussen op andere zaken binnen uw organisatie en team, waardoor IT een ‘business enabler’ blijft.

Hoe werkt co-sourcing in de praktijk?

Voor de continuïteitsbezetting van één stoel worden drie IT-professionals ingewerkt op uw werkomgeving. De professionals rouleren in weekdiensten, waarbij er te allen tijde één van hen aanwezig is bij u. Op deze wijze is de continuïteit op uw Servicedesk gewaarborgd en zijn wij tevens in staat om ad hoc wisselingen op te vangen en binnen twee uur vervanging te realiseren. Aan het eind van de weekdienst vindt een overdracht plaats tussen de PEAK-IT professionals. Zo borgen wij de kennis met betrekking tot actuele zaken. Uiteraard zorgen wij ervoor dat onze IT-professionals conform uw normen, werkcultuur en procedures acteren.

De aansturing en uitvoering van de werkzaamheden van de PEAK-IT professionals geschiedt onder uw regie. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de planning van de IT-professionals, zodat u volledig ontzorgd wordt op dit vlak.

Hoe gaat het inwerktraject in zijn werking?

Het inwerktraject verloopt volgens het principe train-de-trainer. Eén IT-professionals wordt door u ingewerkt. Deze medewerker heeft naast het meedraaien op de Servicedesk ook de verantwoordelijkheid om nieuwe medewerkers in te werken. Dit betekent dat u dus maar één keer iemand inwerkt, wij regelen de rest. Kortom, wij borgen samen met u de continuïteit en kwaliteit van uw Servicedesk.

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Of wilt u weten wat onze co-sourcingsdiensten voor u kunnen betekenen? Laat een van onze Accountmanagers contact met u opnemen.