ANALYSE- & ADVIESTRAJECT

In een snel veranderende wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, moet een organisatie zich de komende jaren steeds meer aanpassen. Dit geldt zeker voor de Servicedesk. Maar waar moet u beginnen? Om u hierbij te helpen, hebben wij het Analyse, advies & optimalisatietraject in het leven geroepen om uw Servicedesk voor te bereiden op de toekomst.

Wat is het Analyse- & Adviestraject?

Wilt u meer inzicht in hoe uw servicedesk presteert ten opzichte van vergelijkbare organisaties? Met onze onsite servicedesk benchmark krijgt u middels interviews, een site-survey en een uitgebreide analyse van uw servicedeskdata een uitgebreid inzicht in uw servicedesk prestaties. Hierbij wordt gekeken naar de drie samenhangende assen: People, Proces en Technology. Daarbij doen wij de belofte dat er minimaal twee business cases door ons worden ontdekt. Denk hierbij aan efficiency en kostenbesparing.

Daarnaast is het ook mogelijk om een onderbouwd adviesrapport met bevindingen en aanbevelingen op te laten stellen, waarmee u direct aan de slag kunt. Dit betreft het adviestraject.

Wat zijn de voordelen van dit traject?

  • Duidelijk inzicht in de prestaties op uw Servicedesk;
  • Adviesrapport met bevindingen en aanbevelingen voor optimalisering van uw Servicedesk waar u direct mee aan de slag kunt;
  • Kostenbesparing op uw Servicedesk middels de verbeterslag;
  • Gegarandeerd continuïteit en verbetering op uw Servicedesk performance;
  • Verhoging van de eindgebruikerstevredenheid als resultaat van een efficiëntieslag.

Fases in het Analyse- & Adviestraject

Het analyse en adviestraject neemt slechts vier weken in beslag en bestaat uit de volgende vier fases.

1. Gezamenlijke brainstorm

Tijdens een gezamenlijke brainstorm kijken we waar uw stip op de horizon ligt en of deze realistisch is. Hierbij maken we een situatieschets van de gewenste situatie.

2. Onderzoek huidige situatie

In de tweede fase doen wij onderzoek naar de huidige situatie op uw Servicedesk middels datacollectie, interviews en een site survey. Dit doen we op basis van drie assen: people, process en technology. De interviews worden afgenomen onder uw eerste-, tweede- en derdelijns Servicedeskmedewerkers gecombineerd met een eindgebruikerstevredenheidsonderzoek (people). Vervolgens onderzoeken wij uw Servicedeskdienstverlening en de dienst gerelateerde processen. Denk hierbij aan knowledge management; hoe gaat u om met kennisbeheer en -documentatie? Tot slot kijken wij naar uw tooling. Waar maakt u gebruik van en hoe zet u uw tooling in? Heeft u alle processen goed in de tooling staan? Wordt er al gebruikt gemaakt van een self service portal? En is uw Servicedesk klaar voor omnichannel-mogelijkheden?

3. Analyse

Tijdens de derde fase maken wij een analyse van de onderzoekresultaten. In deze analyse bepalen wij de transitie van uw huidige naar de gewenste Servicedesk.

4. Rapportage en presentatie

In de laatste fase leveren wij het rapport op en komen wij bij uw onze bevindingen presenteren. Hierbij doen wij ook aanbevelingen en garanderen wij u van twee SMART business cases.

Hulp nodig bij de uitvoering van het advies?

Wilt u (extra) ondersteuning bij de implementatie van de uitkomsten van het adviestraject? Wij kunnen u ook helpen middels een Optimalisatietraject. In dit traject ondersteunen wij u bij het invoeren van de aanbevelingen uit het adviestraject. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van uw wensen. Zo kunt u denken aan coaching van uw medewerkers of projectmanagement van de implementatie.

Wilt u volledig ontzorgd worden?

Of wilt u weten wat ons Mastertraject voor u kan betekenen? Laat een van onze Accountmanagers contact met u opnemen.